M. Erector spinae

M. Erector Spinae är den raka ryggmuskeln. Muskelns uppgift är att stabilisera ryggen. Den kan även extension, böjer ryggen bakåt eller att sträcka ut ryggen. M. Erector Spinae gör även lateralflexion ( vilket betyder att man lutar överkroppen åt vänster/höger) samt roterar kroppen. Den är även med vid flexion, men då som stabilisator.

Erector Spinae går från korsbenet, och går uppåt och fäster sig på ryggkotor, revben och ända upp på baksidan av skallbenet.
Pelvis och Columna vertebralis
Costa 1-12 samt os occipitale.

Muskeln består av M. Spinalis ( muskeln närmast ryggraden), M. Iliocostalis ( uskeln ytterst från ryggraden ) samt M. Longissmus ( som är placerad mellan M. Spinalis och M. Iliocostalis).
Ryggen består av fler muskler, m. quadratus lumborum, m. rectus abdominis, m. obliquus externus , m. internus abdominis, m. transverus abdominis. Dessa muskler kommer jag skriva om i senare inlägg.

När m. erector spinae är spänd, kan den pressa ihop ryggraden som ökar trycket på diskarna. Det kan ge ryggbesvär, men även ischias symtom.

M.Iliopsoas

Bilden är lånad av https://breakingmuscle.com/learn/everything-you-need-to-know-about-the-iliopsoas.

Kroppens höftböjare. Den fäster sig på:
M. Psoas major:Th12-L5, costarius L1-L5
M.Iliacus: Fossa Iliaca, trochanter minor.

Många muskler i kroppen har flera funktioner. Dess huvudfunktion är att böja på höftleden, art.coxae. Till exempel när du ska böja dig ner och hämta upp någonting från golvet. Muskeln utåt roterar höftleden samt hjälper till att luta kroppen åt vänster eller höger.
Muskeln är viktig vid hållning. Blir muskeln kort så kan den ge dålig hållning i övre delen av ryggen och nacken, vilket kan leda till spänningar, smärta i skuldror och nacke. Om muskeln blir svag så kan man få en instabil ländrygg. Svårighet att räta på sig när man reser sig upp. Symtom kan vara trött och ömmande rygg.

Iliopsoas är en av musklerna som hör flexion i höftleden. De andra musklerna heter M. sartorius, M. rectus femoris. Dessa kommer jag berätta om i senare inlägg.

Muskeln blir lätt spänd och kort. Det kan leda till att man kan få problem med ljumsken eller få ryggskott. Vid problem med iliopsoas kan det vara svårt att räta ut svanken.