M. Erector spinae

M. Erector Spinae är den raka ryggmuskeln. Muskelns uppgift är att stabilisera ryggen. Den kan även extension, böjer ryggen bakåt eller att sträcka ut ryggen. M. Erector Spinae gör även lateralflexion ( vilket betyder att man lutar överkroppen åt vänster/höger) samt roterar kroppen. Den är även med vid flexion, men då som stabilisator.

Erector Spinae går från korsbenet, och går uppåt och fäster sig på ryggkotor, revben och ända upp på baksidan av skallbenet.
Pelvis och Columna vertebralis
Costa 1-12 samt os occipitale.

Muskeln består av M. Spinalis ( muskeln närmast ryggraden), M. Iliocostalis ( uskeln ytterst från ryggraden ) samt M. Longissmus ( som är placerad mellan M. Spinalis och M. Iliocostalis).
Ryggen består av fler muskler, m. quadratus lumborum, m. rectus abdominis, m. obliquus externus , m. internus abdominis, m. transverus abdominis. Dessa muskler kommer jag skriva om i senare inlägg.

När m. erector spinae är spänd, kan den pressa ihop ryggraden som ökar trycket på diskarna. Det kan ge ryggbesvär, men även ischias symtom.